fossilfritt-arkiv - Svensk Luftambulans

Fossilfritt samhällsviktigt flyg till 2045

Projektet ”Fossilfritt samhällsviktigt flyg” är det första i sitt slag i Sverige. Under året har tester genomförts med hållbara biobränslen i Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar. Genom att använda biojetbränsle som tillverkats av exempelvis matolja, kan vissa fossila bränslen ersättas, helt eller delvis. Detta skulle drastiskt kunna minska både räddningsflygets utsläpp av koldioxid och vår globala miljöpåverkan. Inom … Continued