Medicinsk utveckling

Deltagande verksamheter samt utvecklings- och forskningsansvarig läkare inom Svensk Luftambulans samarbetar kring att utveckla det medicinska arbetet.

Registrering av den medicinska verksamheten hos deltagande regioner sker i ett gemensamt kvalitetsregister som Svensk Luftambulans har tagit intiativ till. I registret registreras bland annat internationellt erkända kvalitetsparametrar som kan användas för det medicinska kvalitetsutvecklingsarbetet.

Nationellt kvalitetsregister är målet

Målet för Svensk Luftambulans är att både utveckling och forskning ska vara samordnad och publiceras öppet. Detta gäller även kvalitetsregistret där målsättningen är att detta ska bli ett nationellt kvalitetsregister inom Critical emergency medicine (CrEM), både på och utanför sjukhus.

Registret har också fått stor uppmärksamhet och flera externa aktörer är intresserade av att registrera i registret.