Forskning inom SLA

Svensk Luftambulans, SLA bedriver och utvecklar forskning på läkarbemannade ambulanshelikoptrar i Sverige. Genom evidensbaserad vård och forskning vill vi förbättra det prehospitala omhändertagande av kritiskt sjuka patienter.

Sjukvårdspersonal i hjälm med några sprutor i handen, sitter i ambulanshelikoptern.

SLA har genomfört ett stort antal studier som publicerats i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. 2023 blev ett rekordår med sju publikationer.

Forskningen fokuserar på frågor som är kliniskt viktiga för nordisk ambulanshelikoptersjukvård. Exempelvis har traumaomhändertagandet utvecklats genom SLA-studier på prehospital akutanestesi, intubation, blodtransfusion och medicinteknisk intensivvårdsutrustning.

Samarbete

SLA samarbetar med ledande ambulanshelikopterorganisationer i Norge (Norsk Luftambulans), Finland (FinnHEMS) och Danmark (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning) för att utveckla och vetenskapligt studera prehospital intensivvård av kritisk sjuka och skadade patienter.

Europeiskt forskningssamarbete

Genom forskningssamarbete med europeiska ambulanshelikopterorganisationer, EUPHOREA, säkerställer vi att våra forskningsprojekt både är efterfrågade och håller en hög klass.