Intensivvård på skadeplatsen räddar liv

Svensk Luftambulans bedriver avancerad prehospital akutsjukvård och intensivvård. Med ambulanshelikopter genomförs transporter från skade- eller sjukdomsplats till rätt vårdnivå, samt intensivvårdstransporter mellan sjukhus.

Ambulanshelikoptern från Lycksele i luften.

Intensivvård på skadeplatsen räddar liv

Svensk Luftambulans bedriver avancerad prehospital akutsjukvård och intensivvård. Med ambulanshelikopter genomförs transporter från skade- eller sjukdomsplats till rätt vårdnivå, samt intensivvårdstransporter mellan sjukhus.

Ambulanshelikoptern från Lycksele i luften.
Ambulanshelikoptern från Lycksele i luften.

Intensivvård på skadeplatsen
räddar liv

Svensk Luftambulans bedriver avancerad prehospital akutsjukvård och intensivvård. Med ambulanshelikopter genomförs transporter från skade- eller sjukdomsplats till rätt vårdnivå samt intensivvårdstransporter mellan sjukhus.

Aktuellt hos Svensk Luftambulans