Momentövningar och simuleringar

Övning och träning sker i form av olika praktiska övningsscenarior under ordinarie arbetstid. Praktiska övningar genomförs även under en årlig utbildningsdag, där all medicinsk personal deltar.

Övning och träning genomförs i form av momentövningar då teamet genomför olika praktiska scenarier utan facilitator − en person i gruppen som leder övningen.

En lokalt utvecklingsansvarig genomför dessutom faciliterad simulering. Varje medarbetare genomgår ungefär två scenarioträningar per år.

Momentövningar

Momentövningarna sker inom ramen för mikroundervisningen på morgonen och då i form av enkla scenarier med tydliga utbildningsmål inom praktisk procedurträning samt övning i samarbete och kommunikation.

Simuleringsövningar

Faciliterade simuleringsövningarna görs via inspel av facilitator mer komplexa. Sådana övningar genomförs både under ordinarie arbetstid och på speciella utbildningsdagar.

Alla sådana praktiska övningar avslutas med gemensam genomgång och utvärdering av övning och egen insats.