Tillgänglighetsredogörelse

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans som står bakom den här webbplatsen, vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här webbsidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta SLA genom att:

·         Skicka e-post till info@hems.se

·         Ringa telefonnummer 010-839 14 77 och be om att bli hänvisad till webbredaktör/kommunikatör.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss så att vi får veta att problemen finns. Använd då kontaktuppgifterna ovan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tillsynsansvar för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det kan förekomma dokument som inte är fullt ut tillgängliga och länktexter som inte är tillräckligt tydliga. Det kan också finnas bilder som inte har alternativ text.

Kontakt

Anna Selberg, kommunikatör 

anna.selberg@regionvarmland.se