Operativa baser

Svensk Luftambulans har idag fyra fullt anslutna medlemmar/regioner som var och en har en operativ bas med helikopter av typen Airbus H145.

Samtliga baser är operativa 365 dagar om året och dygnet
runt. Baserna i Gällivare, Karlstad och Mora har även en läkarbil att använda i närområdet och vid ej flygbart väder.

Region Värmland

Basen ligger på Karlstad flygplats och bemannas med en pilot, en Hems crew member (HCM) och en läkare. Samtliga bor på basen tillsammans med tekniker.

Region Dalarna

Basen ligger på Mora flygplats och bemannas av en pilot, en Hems crew member (HCM) och en läkare. Samtliga bor på basen tillsammans med tekniker.

Region Västerbotten

Basen ligger på Lycksele flygplats och bemannas av två piloter, läkare och sjuksköterska. Piloter och tekniker bor på basen. Läkare och sjuksköterska växlar deras tjänstgöring mellan sjukhus och helikopter.

Region Norrbotten

Basen ligger på Gällivare flygplats och bemannas av två piloter, läkare och sjuksköterska. Piloter och sjuksköterska bor på basen tillsammans med tekniker. Läkaren växlar sin tjänstgöring mellan sjukhus och helikopter.