Operativa baser

Svensk Luftambulans har idag fyra fullt anslutna medlemsregioner som var och en har en operativ bas med helikopter av typen Airbus H145.

Samtliga baser är operativa 365 dagar om året och dygnet
runt. Baserna i Gällivare, Karlstad och Mora har även en akutbil att använda i närområdet och vid ej flygbart väder.

Region Värmland

Helikopterbasen ligger på Karlstad flygplats. Bemanningen består av en pilot, en hems crew member (HCM) och en läkare. Samtliga bor på basen tillsammans med tekniker.

Region Dalarna

Helikopterbasen ligger på Mora flygplats. Bemanningen består av en pilot, en hems crew member (HCM) och en läkare. Samtliga bor på basen tillsammans med tekniker.

Region Västerbotten

Helikopterbasen ligger på Lycksele flygplats. Bemanningen består av två piloter, läkare och sjuksköterska. Piloter och tekniker bor på basen. Läkare och sjuksköterska växlar deras tjänstgöring mellan sjukhus och helikopter.

Region Norrbotten

Helikopterbasen ligger på Gällivare flygplats. Bemanningen består av två piloter, läkare och sjuksköterska. Piloter och sjuksköterska bor på basen tillsammans med tekniker. Läkaren växlar sin tjänstgöring mellan sjukhus och helikopter.