Ökad inblandning av biobränsle är möjlig

Det är i dag tekniskt möjligt att flyga med 35 procent inblandning av fossilfritt bränsle, vilket ger en 30-procentig minskning i utsläpp av växthusgaser. Det är en av slutsatserna av projektet Fossilfritt samhällsviktigt flyg 2045, där Svensk Luftambulans har varit delaktig.

Ambulanshelikoptern från Lycksele i luften.

Biobränsle blir dock 2–3 gånger dyrare jämfört med helt fossilt bränsle, trots att Sverige har tillgång till råvaran. Det som saknas är inhemsk tillverkningskapacitet, vilket behövs för att säkra tillgången och minska kostnaden för bränslet.

Slutrapporten för projektet slår fast att ekonomiska subventioner är nödvändiga för att samhällsnyttigt flyg skall kunna bli en föregångare när samhället ska bli alltmer oberoende av fossila bränslen.

En annan slutsats är att Sverige behöver en långsiktig energistrategi för det samhällsviktiga flyget. Verksamheterna behöver kunna fungera effektivt och ändamålsenligt oberoende av det säkerhetspolitiska omvärldsläget.