Pågående forskning

Svensk Luftambulans leder flera studier inom luftburen prehospital intensivvård.

För närvarande pågår studier inom prehospital akutanestesi och intubation, vaskulär access och blodtransfusion mm. Studierna är av olika storlek (singelcenter, muticenter, nationell, internationell) och design (retrospektiv, prospektiv, observation, randomiserad).

Vill förbättra vården

Gemensamt för studierna är fokus på kliniskt viktiga frågeställningar för nordisk ambulanshelikoptersjukvård. Målet är att ytterligare förbättra den prehospitala intensivvården av svårt skadade och sjuka patienter.

Flera pågående prehospitala forskningsprojekt bedrivs av anställda vid Svensk Luftambulans.

Är du intresserad av medicinsk forskning inom området, välkommen att kontakta SLAs forskningsdirektör Mikael Gellerfors.