Upptagningsområde

Alla människor ska få samma vård innan de kommer till sjukhus oberoende var i landet de råkar illa ut. Svensk Luftambulans betjänar en dryg fjärdedel av Sveriges befolkning.

Idag finns det tio ambulanshelikopterbaser i Sverige. Klicka på bilden för att se hela kartan.

  • Orange-markerade regioner är medlemmar i Svensk Luftambulans (Värmland, Dalarna, Västerbotten, Norrbotten, Västra Götaland och Uppsala.
  • Gul-markerade regioner upphandlar själva ambulanshelikopter (Jämtland Härjedalen, Stockholm och Gotland).
  • Grå-markerade regioner saknar idag ambulanshelikopter.

Upptagningsområde

Svensk Luftambulans betjänar en dryg fjärdedel av Sveriges befolkning. På kartan ser du vårt upptagningsområde. 

Anslutna är Region Dalarna, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Västra Götalandsregionen och Region Uppsala.

Kontaktuppgifter till respektive medlem.

Gränslös utkallning

Medlemmarna i Svensk Luftambulans har ett avtal om gränslös utkallning till såväl angränsande län som till Norge. Svensk Luftambulans har patienten i fokus oberoende av geografiska gränser. Som medborgare ska du få samma vård innan du kommer till sjukhus, oavsett var du råkar illa ut.

Stor skillnad i otillgänglig miljö

De operativa uppdragen sker ofta i områden där avstånden är tidsmässigt långa och där en helikopter kan göra stor skillnad, till exempel i fjällterräng eller i andra områden med långt transportavstånd till sjukhus.