Upptagningsområde

Målet med svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Idag finns det tio ambulanshelikopterbaser i Sverige.

Svensk Luftambulans verksamhet omfattar nästan halva Sveriges yta. Ett antal regioner upphandlar själva ambulanshelikopterverksamhet medan vissa regioner saknar egen ambulanshelikopter.

Här sköter Svensk Luftambulans den operativa driften

Orange-markerade regioner är medlemmar i Svensk Luftambulans (Värmland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten)

Gul-markerade regioner upphandlar själva ambulanshelikopter (Jämtland Härjedalen, Västra Götaland, Uppsala, Stockholm och Gotland)

Grå-markerade regioner saknar idag en egen ambulanshelikopter

Frågor? Kontakta Svensk Luftambulans om du veta mer: Kontakta oss

Kontaktuppgifter till respektive medlem

Gränslös utkallning

Medlemmarna i Svensk Luftambulans har ett avtal om gränslös utkallning till såväl angränsande län som till Norge. Svensk Luftambulans har patienten i fokus oberoende av geografiska gränser. Som medborgare ska du få en jämlik vård innan du kommer till sjukhus, oavsett var du råkar illa ut.

Stor skillnad i otillgänglig miljö

De operativa uppdragen sker ofta i områden där avstånden är tidsmässigt långa och där en helikopter kan göra stor skillnad, till exempel i fjällterräng eller i andra områden med långt transportavstånd till sjukhus.