Avancerad medicinsk teamträning - AMTT

AMTT är en avancerad medicinsk fortbildning som Svensk Luftambulans tagit fram i samarbete med Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping. Kursen är dynamiskt utformad, helt utifrån medlemsregionernas behov och med fokus på medicinskt teamarbete.

Genom AMTT kan Svensk Luftambulans erbjuda en kostnadseffektiv och relevant spetsutbildning och samtidig skapa en nationell samordnad organisation som gör SLA helt unik för denna typ av verksamhet.

Syfte med kursen

AMTT ger de medicinska teamen kunskap och handlingsberedskap för att kunna bedöma, prioritera och behandla svårt skadade patienter i prehospital miljö – utifrån den senaste forskningen. Kursdeltagarna ska också kunna sprida kunskapen vidare i den egna organisationen.

Kursupplägg

Kursen pågår under tre dagar och genomförs som ett medicinskt team. För att skapa en realistisk och relevant utbildning ska teamet använda samma utrustning som de använder i sitt arbete. Vid övningarna utför kursdeltagarna alla åtgärder i en realistisk miljö och tidsföljd.

SLA genomför kursen två gånger per år och teamet går kursen vart tredje år. Kursledningen anpassar innehållet efter deltagarnas behov av träning och förändrar kursen över tid. Under kursdagarna bedöms deltagarna både som team och som enskild individ.

Förberedelser

Kursdeltagarna förbereder sig genom att läsa och lyssna igenom det material som kursledningen skickar ut före kursstart. Genom att studera materialet får kursdeltagarens nödvändiga förkunskaper.

Dag 1 – Föreläsningar

Instruktörerna föreläser utifrån den senaste forskningen och evidensen. Genom föreläsningar och grupparbeten förbereder sig deltagarna för den övriga utbildningen.

Dag 2 – Procedurträning

Kursdeltagarna tränar på att utföra avancerade åtgärder i en lugn och pedagogisk miljö i KMC:s lokaler i Linköping.

Dag 3 – Scenarier

Flera realistiska scenarier genomförs i ett högt tempo. Teamet utför samtliga åtgärder och interventioner på ett realistiskt sätt. Syftet är att de medicinska teamen ska använda den kunskap som de har fått under de två första dagarna och lösa de komplexa medicinska fallen på bästa sätt.

Fakultet

SLA:s medicinska avdelning, Med-SLA har en AMTT-fakultet med representanter från alla medlemsregioner; Värmland, Dalarna, Norrbotten och Västerbotten. Fakulteten styr och utvecklar kursen utifrån medlemmarnas behov.