Medicinska avdelningen vid SLA

Den medicinska avdelningen, Med-SLA, leder och samordnar den medicinska verksamheten. Med-SLA består av en forskningsansvarig och en utbildningsansvarig medarbetare.

Avdelningens målsättning är en hög medicinsk kvalitet inom medlemsregionernas verksamheter. Med-SLA är också ett internt organisationsstöd när det gäller medicinsk kompetens inom Svensk Luftambulans.

Vård under svåra förhållanden

Svensk Luftambulans bedriver gränslös avancerad akutsjukvård och intensivvård för allvarligt skadade och sjuka patienter. Vården sker ofta under svåra förhållanden, men med samma kvalitetskrav som på ett sjukhus. Den medicinska personalen behöver därför ha en mycket hög kompetens.

Krav på medicinsk kompetens

Läkare inom Svensk Luftambulans ska ha kompetens för att självständigt och under eget ansvar handlägga patienter med behov av intensivvård. Sjuksköterskor ska vara prehospitalt erfarna och vidareutbildade.

All personal bör till minst 50 procent vara kliniskt aktiva i sin grundprofession och aktivt delta i den medicinska fortbildning som Svensk Luftambulans tillsammans med deltagande verksamheter organiserar.

Svensk Luftambulans förordar att deltagande verksamheter utser utvecklings- och utbildningsansvariga, med adekvat medicinsk kompetens som tillsammans med medicinskt ansvarig läkare och utbildningsansvarig vid Svensk Luftambulans kan leda och utforma medicinsk utveckling och utbildning.

Utvecklingen och utbildningen ska baseras på en analys av den egna verksamheten och på en omvärldsanalys.