Bakgrund

Under våren 2014 bildade landstingen i Dalarna och Värmland ett gemensamt kommunalförbund för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet.

Helikopter som flyger

Ambulanshelikoptern kan snabbt vara på plats på skadeplatsen.  Bilden är tagen under en övning utanför Mora.

2014: Landstinget i Värmland startar helikopterverksamhet .

2015: Västra Götalandsregionen blir medlem i Svensk Luftambulans.

2016: Basen i Dalarna startas upp och Region Uppsala blir medlem.

2020: Region Norrbotten och Region Västerbotten blir medlemmar. 

2021: Operativ drift av basen i Norrbotten.

2022: Operativ drift av basen i Västerbotten.

Högkvalitativ akutsjukvård direkt på skadeplats

Ombord på helikoptrar inom Svensk Luftambulans (SLA) finns erfarna läkare och sjuksköterskor som kan ge akutsjukvård av hög kvalitet till skadade och sjuka patienter, direkt på plats och under transport till rätt vårdnivå. 

SLA utför intensivvårdstransporter mellan sjukhus både inom och utanför de regioner som är medlemmar i SLA.

Mer livräddande

Alla olyckor och den absoluta majoriteten av alla akuta sjukdomstillstånd inträffar utanför sjukhus och livräddande ingrepp bör ske inom den första timmen.

Vi räddar liv - ett av vårdens viktigaste uppdrag.

Genom en läkarbemannad ambulanshelikopter kan avancerad livräddande behandling ske på skadeplats och under transport.

Undersökningar visar att läkarbemannad ambulanshelikopter är mer livräddande i jämförelse med vägambulans. Avgörande faktorer är kompetens och tid. Studier visar på en minskad dödlighet samt väsentligt kortare tid till avancerad vård efter det att läkarbemannad ambulanshelikopter införts.

Mer kostnadseffektivt

Flera internationella studier och Sveriges kommuner och regioner, SKR, oberoende utredning ”Vård på vingar” visar att ambulanshelikoptrar är kostnadseffektiva.

Den samhällsekonomiska nyttan ligger i att fler människor överlever, men också i att handikapp minskas, rehabiliteringstider kortas och att fler personer kan återgå till produktivt arbete.

Trygghet och jämlik vård

När avstånden är långa kan snabba transporter ge en mer jämlik vård. Personer som bor långt ifrån ett akutsjukhus kan känna en större trygghet.

Högre kompetens kan snabbt finnas tillgänglig.

Helikopterverksamhet skapar även trygghet för dem som jobbar inom sjukvården. Personal med högre kompetens kan snabbt finnas tillgänglig på en skadeplats eller på en sjukinrättning och de skadade eller sjuka kan transporteras till rätt vårdnivå.