Mikroundervisning

Mikroundervisning är en teoretisk och praktisk undervisning som sker under ordinarie arbetstid. Det innebär att tjänstgörande personal vid ett tillfälle avhandlar ett ämne inom ungefär 15 minuter.

Medarbetarna kan få mikroundervisning både på morgonen i samband med ett morgonmöte och under eftermiddagen. Ämnet för dagen väljs utifrån en lista baserad på dagens datum.

Morgonundervisningen är av praktisk karaktär och involverar aktivt all tjänstgörande personal.

Eftermiddagsundervisningen är av teoretisk karaktär. Under dagen förbereder och genomför tjänstgörande läkare en kort presentation för personalen.

Tjänstgörande läkare signerar på listan när respektive moment är genomfört.