Direktionen

Svensk Luftambulans är ett kommunalförbund med direktion. Den är politiskt tillsatt med representanter från medlemsregionerna. Direktionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare.

Direktionen för Svensk Luftambulans

Patrik Fornander (M)  patrik.fornander@regionvarmland.se

Ulric Andersson (S)  ulric.andersson@regionvarmland.se

Erik Evestam (C), ersättare erik.evestam@regionvarmland.se

Sara Kihlström (KD), ersättare sara.kihlstrom@regionvarmland.se

 

Sebastian Karlberg (S) sebastian.karlberg@regiondalarna.se

Björn Ljungqvist (M) bjorn.ljungqvist@regiondalarna.se

Sofia Jarl (C), ersättare sofia.jarl@regiondalarna.se

Ulf Berg (M), ersättare ulf.berg@regiondalarna.se

Anna-Lena Danielsson (S)  annalena.danielsson@regionvasterbotten.se

Hans-Inge Smetana (KD)  hansinge.smetana@regionvasterbotten.se

Jonas Karlberg (V), ersättare  jonas.karlberg@regionvasterbotten.se

Maria Lundqvist Brömster (L), ersättare maria.lundqvist.bromster@regionvasterbotten.se

Anders Öberg (S)  anders.oberg@norrbotten.se

Kenneth Backgård (SJVP)  kenneth.backgard@norrbotten.se

Camilla Friberg (S), ersättare camilla.friberg@norrbotten.se

Monika Nordvall Hedström (M), ersättare  monkan46@icloud.com

Håkan Axelsson, Region Värmland

Krister Hammarbergh, Region Norrbotten

Thomas Nordenstam, Region Västerbotten

Styrdokument

Verksamhetsplaner, årsredovisningar & revisionsrapporter