Akutsjukvård på hög höjd

Med hjälp av ambulanshelikopter och akutläkarbil bedriver Svensk Luftambulans avancerad akutsjukvård utanför sjukhus och genomför intensivvårdstransporter mellan sjukhus.

Helikoptern med läkare och specialistutbildad sjuksköterska kan snabbt nå sjuka och skadade patienter som kan vårdas både på hämtningsplatsen och under transport till rätt vårdnivå. Omhändertagande gör att patientsäkerheten ökar och att fler liv kan räddas.

Om den medicinska avdelningen inom Svensk Luftambulans

Helikopter som skall lyfta

Den sjukvårdsutrustade ambulanshelikoptern har plats för en liggande patient. Helikoptern kan flygas i en hastighet på 260 kilometer per timme.

Regioner med operativa baser

Svensk Luftambulans ansvarar för den flygoperativa driften inom följande regioners ambulanshelikopterverksamheter:

  • Region Värmland
  • Region Dalarna
  • Region Västerbotten
  • Region Norrbotten

Om Svensk Luftambulans organisation

Rådgivande stöd

Läkaren i helikopterteamet är även ett stöd för personal vid vägambulansen när de behöver råd och beslutsstöd via telefon.

Egen flygskola

Svensk Luftambulans vidareutbildar sina piloter i en egen flygskola på den helikoptermodell som SLA använder. För att få godkända certifikat genomför piloterna ett flygprov för en examinator från Transportstyrelsen.

För att sedan få förnyat/förlängt certifikat måste piloterna årligen genomföra en kompetenskontroll, som består av en flygdel och en teoretisk del.

Egen helikopterverkstad

Svensk Luftambulans har en egen verkstadsorganisation för att kunna genomföra tillsyn och underhåll på de sex H145-helikoptrar som verksamheten använder. Teknikerna som tillhör organisationen utgår från en bas men har även uppgifter på de andra baserna inom Svensk Luftambulans.

Snabbfakta