Akutsjukvård på hög höjd

Med hjälp av ambulanshelikopter och akutläkarbil bedriver Svensk Luftambulans avancerad akutsjukvård utanför sjukhus och genomför intensivvårdstransporter av sjuka och skadade patienter.

Ett team med läkare och specialistutbildad sjuksköterska kan snabbt nå personer med livshotande sjukdomar eller skador. Patienter kan sedan vårdas både på hämtningsplatsen och under transport till rätt vårdnivå. Patientsäkerheten ökar och fler liv kan räddas.

Om den medicinska avdelningen inom Svensk Luftambulans

Helikopter som skall lyfta

Den sjukvårdsutrustade ambulanshelikoptern har plats för en liggande patient. Helikoptern kan flygas i en hastighet på 260 kilometer per timme.

Svensk Luftambulans ansvarar för den flygoperativa driften inom följande regioners ambulanshelikopterverksamheter:

  • Region Värmland
  • Region Dalarna
  • Region Västerbotten
  • Region Norrbotten

Även Västra Götalandsregionen och Region Uppsala är medlemmar i Svensk Luftambulans.

Om Svensk Luftambulans organisation

Rådgivande stöd

Läkaren i teamet är även ett stöd för personal vid vägambulansen när de behöver råd och beslutsstöd via telefon.

Egen flygskola

Svensk Luftambulans vidareutbildar sina piloter i en egen flygskola på de helikoptermodeller som används. För att få godkända certifikat görs flygprov för en av Transportstyrelsen utsedd examinator.

Piloterna måste årligen genomföra en kompetenskontroll. Kompetenskontrollen består av en flygdel och en teoretisk del, för att få förnyat/förlängt certifikat.

Egen helikopterverkstad

Svensk Luftambulans har en egen verkstadsorganisation för att kunna genomföra tillsyn och underhåll på de sex H145-helikoptrar som används inom verksamheten. Teknikerna som tillhör organisationen utgår från en bas men har även uppgifter på de andra baserna inom Svensk Luftambulans.

Snabbfakta