Regional samverkan till nytta för Sveriges befolkning och beredskap

Torsdag den 27 juni, i Almedalen, arrangerade Svenskt Ambulansflyg och Svensk Luftambulans ett panelsamtal om luftburen ambulanssjukvård. Samtalet leddes av Ola Karlsson (M) och Anders Öberg (S).

Bild från del av samtalet om luftburen ambulanssjukvård i Almedalen
Bild från samtalet om luftburen ambulanssjukvård i Almedalen. Carina Svensson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg och regionråd, Region Skåne, Oskar Svärd (M), riksdagsledamot, ledamot Trafikutskottet och suppleant Försvarsutskottet, Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, Svensk Luftambulans, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg och (rygg) Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och vice ordförande regionfullmäktige Region Örebro län. Foto: Patrick Trägårdh

Se panelsamtalet i efterhand: LÄNK

Det handlade om att möta behov av beredskap vid större händelser och kriser i samhället och om möjligheter med utökad samordning regionalt, nationellt och mellan de två kompletterande transportslagen.

– Regionernas samverkan om luftburen ambulanssjukvård är ett lyft för svensk sjukvård och nationell beredskap. Tillsammans gör vi nytta för Sveriges befolkning, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

– Våra organisationer ingår i totalförsvaret och är avgörande för medlemsregionernas beredskap och redundans vid en krissituation eller beredskapshöjning, säger Anders Öberg (S), direktionsordförande, Svensk Luftambulans.

Anders Öberg (S), ordförande direktionen, Svensk Luftambulans, RSO och regionråd, Region Norrbotten och Fredrik Helliksson, medicinskt samordningsansvarig läkare, Svensk Luftambulans
Anders Öberg (S), ordförande direktionen, Svensk Luftambulans, RSO och regionråd, Region Norrbotten och Fredrik Helliksson, medicinskt samordningsansvarig läkare, Svensk Luftambulans

Patientsäkra transporter till rätt vårdnivå

Samtalet inleddes med en beskrivning av den luftburna sjukvården.

– Med ambulanshelikopter flyttar vi intensivvården till patienten och kan flyga från skadeplatsen direkt till rätt vårdnivå, som kan vara ett universitetssjukhus längre bort än det närmaste sjukhuset, säger Fredrik Helliksson, medicinskt samordningsansvarig läkare, Svensk Luftambulans.

– Ambulansflyget har en längre startsträcka med transport till flygplats och därför är den största volymen logistiska omflyttningar mellan sjukhus. Vi kan också ta emot en patient från helikopter vidare till en annan del av Sverige,  säger Johan Thunberg, medicinsk rådgivare, Svenskt Ambulansflyg och MLA, Region Västerbotten.

Sjukvården ombord i helikopter och flygplan utvärderas och utvecklas med hjälp av data om respektive uppdrag.

Jämlik sjukvård för hela befolkningen

Behovet av luftburna ambulanstransporter gäller hela Sverige. Hälften av ambulansflygtransporter utförs i norr och den andra delen i södra Sverige.

– I Skåne är det korta avstånd inom regionen, men våra invånare behöver även vård som finns i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi organiserar oss på ett bra sätt i kommunalförbund och bidrar till en jämlik sjukvård, säger Carina Svensson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg och regionråd, Region Skåne.

– Behov av luftburna ambulanstransporter kommer öka i takt med en fortsatt utbyggnad av nationellt lokaliserad högspecialiserad sjukvård, säger Anna-Lena Danielsson (S), vice ordförande direktionen, Svensk Luftambulans och ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten.

Samlingsbild av alla deltagare i panelsamtalet
Från vänster: Anders Öberg (S), ordförande direktionen, Svensk Luftambulans, Anna-Lena Danielsson (S), vice ordförande direktionen, Svensk Luftambulans, Johan Thunberg, medicinsk rådgivare, Svenskt Ambulansflyg och MLA, Region Västerbotten, Fredrik Helliksson, medicinskt samordningsansvarig läkare, Svensk Luftambulans, Carina Svensson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg, Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, Svensk Luftambulans, Oskar Svärd (M), riksdagsledamot, ledamot Trafikutskottet och suppleant Försvarsutskottet, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg. Foto: Mariann Holmberg

Flyget är livsnödvändigt

– För att hålla samman hela Sverige behövs en välfungerande infrastruktur och många flygplatser. Det osäkra omvärldsläget har lett till ett uppvaknande om behovet av stärkt beredskap vid särskilda händelser och av luftburen ambulans och brandflyg, men också för ett livskraftigt näringsliv, säger Oskar Svärd (M), riksdagsledamot, ledamot Trafikutskottet och suppleant Försvarsutskottet.

Samarbete mellan regioner och kommunalförbund

– Luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvård går som en röd tråd genom den svenska sjukvården och vi jobbar tätt tillsammans med våra medlemsregioner för att uppfylla behov och utveckla verksamheten, säger Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, Svensk Luftambulans.

– Tillsammans fortsätter vi utvecklas för att nyttja resurserna på bästa sätt. Här behöver vi vara nyfikna, modiga och framåtriktade, för det som gäller nu är inte sanningar i framtiden, säger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Ett exempel på samverkan mellan förbunden är att helikopterns läkarteam kan utbildas för att vårda patienter i flygplanet och då få möjlighet att agera som en extra resurs när andra IVA-team redan är upptagna.

Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, Svensk Luftambulans och till höger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, Svensk Luftambulans; Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg

Lagstiftning omfattar inte kommunalförbund

Kommunalförbunden omfattas inte av lagstiftning gällande beredskap, vilket medför praktiska och ekonomiska utmaningar. Det innebär att förbunden står utanför planering av nationell beredskap, för exempelvis en masskadesituation, skogsbränder eller en evakuering av ett sjukhus.

– Trots det arbetar förbunden enligt regionernas uppdrag och bygger var för sig en robust beredskapsorganisation, säger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Regional samverkan ger patientnytta

– Tillsammans har 21 regioner gjort verklighet av en nationell ambulansflygverksamhet. Det bygger på ett underifrånperspektiv, utifrån sjukvårdens behov. Det är grunden i att vi nu har ett väldigt bra resultat med en fantastisk patientnytta, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

– Högspecialiserad sjukvård är avgörande, men vi kan inte erbjuda den överallt. För en jämlik sjukvård behöver vi kunna flytta patienter på ett patientsäkert och effektivt sätt, säger Anders Öberg (S), ordförande direktionen, Svensk Luftambulans, RSO och regionråd, Region Norrbotten.

Panelen

Oskar Svärd (M), riksdagsledamot, ledamot Trafikutskottet och suppleant Försvarsutskottet.
Anders Öberg (S), ordförande direktionen, Svensk Luftambulans, RSO och regionråd, Region Norrbotten
Anna-Lena Danielsson (S), vice ordförande direktionen, Svensk Luftambulans och ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten
Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, Svensk Luftambulans
Fredrik Helliksson, medicinskt samordningsansvarig läkare, Svensk Luftambulans
Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och vice ordförande regionfullmäktige Region Örebro län
Carina Svensson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg och regionråd, Region Skåne
Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Johan Thunberg, medicinsk rådgivare, Svenskt Ambulansflyg och MD PhD, MedCh/MLA, Region Västerbotten

Fler bilder finns att ladda ned HÄR (Via TT)

Fakta om kommunalförbunden

Svenskt Ambulansflyg tillhandahåller och koordinerar ambulanssjukvård med flygplan för Sveriges 21 regioner med huvudkontor i Umeå. 

Svensk Luftambulans bedriver ambulanshelikopterverksamhet med avancerad prehospital akutsjukvård och intensivvård för förbundets medlemsregioner. Svensk Luftambulans har huvudkontor i Karlstad.

Svenskt Ambulansflyg och Svensk Luftambulans är kommunalförbund där regioner tillsammans tillgodoser behovet av luftburen ambulanssjukvård med flygplan respektive helikopter (prehospital akutsjukvård/intensivvård).

Regionsamverkan bidrar till utvecklingen av svensk sjukvård och stärker regional och nationell krisberedskap.