Avancerat helikopterunderhåll i egen regi

På Karlstads flygplats ligger inte bara huvudkontoret för kommunalförbundet Svensk luftambulans. Där finns också den verkstadsorganisation som genomför tillsyn och underhåll på förbundets sex helikoptrar, en för varje bas och två i reserv.

Det tekniska underhållet delas upp i två kategorier. Enkelt förklarat som lätt underhåll som utförs på de olika baserna, och tungt underhåll som görs i verkstaden på Karlstads flygplats.

− Redan när SLA bildades togs det beslut om att bedriva underhållet i egen regi, säger Roger Nordin, chef för tekniska avdelningen, när han visar runt i verkstadslokalen.

– I början var fokus mest på lätt underhåll eftersom helikoptrarna var nya och inte hade kommit till intervallet som kräver tungt underhåll. 2017 fick vi tillgång till verkstaden där vi nu bedriver tungt underhåll. Det kräver både utrymme och en annan verktygspark.

Säkert och noggrant

Under hösten står en av förbundets helikoptrar i verkstaden. Delar av utrustningen är bortplockad när helikoptern får det underhåll den ska ha med ett 400-timmarsintervall. Det beräknas ta fem veckor.

David Aeberhard, tekniker och tillsynsledare för tungt underhåll, och hans kollegor går noggrant igenom vad som ska göras. Säkerheten är rigorös och allt dokumenteras.

Att vara självförsörjande ger oberoende

Svensk luftambulans ser flera fördelar med att ha underhållet i egen regi.

− Det är en säkerhet att vi är självförsörjande när det gäller underhåll. Vi är inte beroende av någon annan och kan själva planera underhållen. Vårt uppdrag är att se till att helikoptern är så tillgänglig som möjligt så att inte det stoppar oss från att rädda liv, säger Christian Samuelsson, luftvärdighetschef.

En extern genomlysning visar också att det är billigare att ha underhållet i egen regi.

Svensk luftambulans ansvarar för den flygoperativa driften inom ambulanshelikopterverksamheten i Region Värmland, Region Dalarna, Region Västerbotten och Region Norrbotten och vill växa.

− Ju större vi blir desto mer flyttar blickarna inom den tekniska sidan av helikoptersverige till Karlstad, säger Roger Nordin.

En grupp medarbetare inom tekniskt underhåll och verkstad vid Svensk Luftambulans.