Politikersamtal under Almedagarna om luftburen ambulanssjukvård

Regional samverkan – till nytta för Sveriges befolkning och beredskap

Svenskt Ambulansflyg och Svensk Luftambulans bjuder gemensamt in till samtal om regionalt samarbete och samordning av luftburen ambulanssjukvård ur ett befolkningsperspektiv och om beredskap vid större händelser och kriser.

När: Torsdag den 27 juni, klockan 12.00–13.00

Var: Novgorodgränd 1, Visby (Region Västerbottens lokal)

Följ samtalet online via YouTube (länk)

Samtalet kommer att handla om att möta behov av beredskap vid större händelser och kriser i samhället samt om möjligheterna med utökad samordning regionalt, nationellt och mellan de två kompletterande transportslagen.

− Våra organisationer ingår i totalförsvaret och är avgörande för medlemsregionernas beredskap och redundans vid en krissituation eller beredskapshöjning, säger Anders Öberg (S), direktionsordförande, Svensk Luftambulans.

Samtalet leds av Ola Karlsson (M) och Anders Öberg (S).

I panelen

Oskar Svärd (M), riksdagsledamot, ledamot Trafikutskottet, suppleant Försvarsutskottet

Marie Morell (M), vice ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKR, RSO, regionråd, Region Östergötland

Anders Öberg (S), ordförande direktionen, Svensk Luftambulans, RSO, regionråd, Region Norrbotten

Anna-Lena Danielsson (S), vice ordförande direktionen, Svensk Luftambulans, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten

Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg vice ordförande regionfullmäktige Region Örebro län

Carina Svensson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg, regionråd, Region Skåne

Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, Svensk Luftambulans

Fredrik Helliksson, medicinskt samordningsansvarig läkare, Svensk Luftambulans

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg

Johan Thunberg, medicinsk rådgivare, Svenskt Ambulansflyg, MD PhD, MedCh/MLA, Region Västerbotten

För att säkra lunch (på plats), anmäl deltagande senast den 19 juni till:

Vid frågor kontakta:

Anna Selberg, kommunikation, Svensk Luftambulans
anna.selberg@regionvarmland.se, 072-463 53 47

Mariann Holmberg, kommunikation, Svenskt Ambulansflyg
mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073-800 86 16

Fakta om kommunalförbunden

Svenskt Ambulansflyg tillhandahåller och koordinerar ambulansflyg för Sveriges 21 regioner. Svensk Luftambulans bedriver ambulanshelikopterverksamhet för förbundets medlemsregioner.

Svenskt Ambulansflyg och Svensk Luftambulans är båda kommunalförbund där regioner tillsammans tillgodoser behovet av luftburen ambulanssjukvård med flygplan respektive helikopter. Regionsamverkan bidrar till utvecklingen av svensk sjukvård och stärker regional och nationell krisberedskap.