Bild på Erica Balke

Erica Balke

Titel: Safety Manager/Flight Operations Support
Bas: HQ

Hur länge har du arbetat som Safety Manager?

– Sedan oktober 2019. Jag började här på SLA i april 2016 som Flight Operations Support (FOPS). Som FOPS avlastade jag flygchef, chefspilot, AM, Crew Training och tekniska avdelningarna med administrativa uppgifter.

Detta gav mig en bra inblick och jag lärde mig mycket om de olika avdelningarna och tillstånden som vi har för att kunna bedriva HEMS-verksamhet.

Min bakgrund

– Mitt intresse för flyg startade tidigt och jag började med att ta ett kommersiellt flygcertifikat för enmotoriga flygplan (CPL SEP). Sedan byggde jag på med ATPL-teori och IR/ME. Väl här på SLA har jag gått kurser i olika ämnen för att få en djupare kunskap om regelverk för vår operation samt utbildning mot Safety Manager.

Den bästa utbildningen har dock varit att sedan 2016 få arbeta nära tidigare Safety Manager här på SLA och att jag fick en bra inblick i de olika områdena innan jag själv fick rollen som Safety Manager.

” Att rädda liv utan att riskera liv”

Hur ser en vanlig dag ut?

– Den kan variera väldigt mycket men de återkommande uppgifterna som att informera, dokumentera, revidera och gå igenom säkerhetsledningssystemet, är en stor del av tjänsten.

SLAs Safetypolicy är att rädda liv utan att riskera liv och säkerhet är en av kärnfunktionerna inom Svensk Luftambulans. Alla medarbetare är en viktig del i säkerhetsarbetet.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det bästa är kollegorna som jag får arbeta ihop med i de olika yrkesgrupperna. Om vi lägger ihop alla så har vi en otroligt stor erfarenhet och kunskapsbank i och runt om SLA i form av personal.

Den största motivationen på arbetet är vetskapen om att man är en del i ett team som alla gör sin del i att, på ett säkert sätt, få ut den medicinska kompetensen till skadade eller svårt sjuka patienter.