Svensk Luftambulans – året som gått

I år firar kommunalförbundet Svensk Luftambulans 10-årsjubileum. Det ska vi förstås uppmärksamma, men först några nedslag i det år som gått. En hel del har hänt.

Med mycket god tillgänglighet har Svensk Luftambulans (SLA) bedrivit den operativa ambulanshelikopterverksamheten på baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele, samt tekniskt underhåll i verkstaden på Karlstad flygplats. Det resulterade i en sammanlagd flygtid på 2179 timmar.

I början av 2023 slutförde ett externt företag en genomlysning avseende SLA:s tekniska underhåll och flygskola. Slutrapporten visar att egen regi för dessa verksamheter är både kostnadseffektivt och mer flexibelt för organisationen.

Hög teknisk tillgänglighet

Inom den tekniska avdelningen skedde en del personella rockader och en ny tillsynsledare rekryterades. Fyra större tillsyner av helikoptrar passerade verkstadshangaren i Karlstad och några av de mindre tillsynerna genomfördes i hangaren i Gällivare. Den tekniska tillgängligheten under 2023 låg på 99,6 procent.

Tillståndsmyndigheten Transportstyrelsen utövade tillsyn på de fyra tillstånd som SLA måste ha för att få bedriva sin verksamhet. Särskilt hösten var intensiv med tre verksamhetskontroller inom åtta veckor.

Medicinska avdelning

Den medicinska avdelningen (Med-SLA) har under 2023 bestått av en medicinskt samordningsansvarig, en forskningsansvarig och en utbildningsansvarig.

Med-SLA bedriver forskning som syftar till stor patientnytta och fokuserar på för nordisk ambulanshelikoptersjukvård kliniskt viktiga frågeställningar. Mer än 18 vetenskapliga artiklar blev publicerade 2018–2022. 2023 var ett rekordår för SLA med sju publikationer.

SLA:s kvalitetsdatabas för uppdragsregistrering har implementerats i skarp drift. Den kommer ge goda möjligheter för multicenterstudier och kan visa på SLA:s högkvalitativa ambulanshelikopterverksamhet.

Uppskattade SLA-dagar

Vid två tillfällen under maj månad genomförde hela organisationen de årliga SLA-dagarna med gott resultat. All personal samlades för utbildning, information och erfarenhetsutbyte.

Under juni månad deltog SLA:s verksamhetchef (Accountable Manager) vid årsstämman för European HEMS and Air Ambulance Committees. Det är en intresseorganisation där SLA är medlem.

Under hösten tecknade SLA avtal om ett nytt system för planering, uppföljning och intranät. Systemet heter AirMaestro och kommer att implementeras under 2024.

Säkerhetsarbete

Ett arbete kring SLA:s övergripande verksamhets- och säkerhetsskydd har påbörjats och kommer att fortsätta under 2024. En IT-strateg finns nu på plats och en ny riktlinje för informationssäkerhet har antagits.

SLA har under 2023 genomfört och startat upp flera upphandlingar, bland annat avseende godstransporter, företagshälsovård för baserna i Gällivare och Lycksele, samt tillgång till flygsimulator för utbildning.

Vid årsskiftet lämnade två medlemsregioner kommunalförbundet. Direktionen hade beviljat Region Uppsala och Västragötalandsregionen ett tidigare utträde än vad som formellt gäller enligt förbundsordningen. Region Uppsala kommer dock fortsätta att vara en del av Med-SLA.

SLA:s ekonomiska förutsättningar har som hela samhället varit påverkade av omvärldsläget. En stor del av det senaste årets kostnadsutveckling är kopplad till stigande räntor, eurokursen, personal- och pensionskostnader samt ökade bränslekostnader.

Årsredovisning 2023

Kommunalförbundets direktion godkände årsredovisningen den 15 mars 2024. Via länken finner du årsredovisningen och kan se vilka personer som sitter i SLA:s direktion: Direktionen – Svensk Luftambulans