Svensk Luftambulans övertar driften av helikopterverksamheten i Region Norrbotten

Idag, den 1 juni, blir helikopterbasen i Gällivare den tredje basen i flygoperativ drift inom SLA. Sedan tidigare driftas baserna i Karlstad och Mora.

– Vi är inne i en expansiv fas, säger förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist.  Det känns hoppfullt när kommunalförbundet växer och utvecklas i den utstakade riktningen mot nationellt samordnad och jämlik luftburen prehospital akutsjukvård inklusive luftburna intensivvårdstransporter.

Efter ett drygt år av förberedelser välkomnas nu 35 medarbetare (piloter, tekniker, sjuksköterskor och anestesiläkare) till Svensk Luftambulans.

Från vänster: Daniel Nylund, Johan Lindgren, Lennart Tapper, Andreas Kranse.

Under 2020 genomförde helikopterverksamheten i Region Norrbotten:

  • 245 primäruppdrag med helikopter
  • 3 primäruppdrag med akutbil
  • 96 sekundäruppdrag med helikopter
  • 1 sekundäruppdrag med akutbil.

Under ett uppdrag bemannas helikoptern med 2 piloter, 1 läkare och 1 sjuksköterska.

Kontakt: Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, tel 0730-78 18 76

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email