Tekniker

Vill du vara en del av ett väl sammansvetsat team som snabbt når patienter med livshotande sjukdomar eller skador och hjälper dem direkt på skadeplats?

Att fatta snabba välgrundande beslut och lösa problem i svåra miljöer kännetecknar arbetet.

Hos oss jobbar olika yrkesprofessioner piloter, läkare, HCM, sjuksköterskor, tekniker och instruktörer tätt tillsammans i en verksamhet utöver det vanliga.

Bild på Johan Saxe

Johan Saxe

Titel: Flygtekniker
Bas: Karlstad

Hur länge har du arbetat som flygtekniker i Svensk Luftambulans?

-Jag har arbetat som flygtekniker på Svensk Luftambulans sedan 2015.

Hur trivs du på jobbet?

-Jag trivs utmärkt på jobbet. Jag gillar att åka till jobbet.

Vad gjorde du innan du kom hit?

-Jag arbetade som flygtekniker hos en norsk helikopteroperatör innan jag fick jobbet på Svensk Luftambulans. Vi utförde underhåll på våra egna och kunders helikoptrar. Innan dess arbetade jag som flygtekniker på ett mindre svenskt flygunderhållsföretag där vi gjorde service och tunga översyner av helikoptrar och mindre flygplan.

Vi hade mest kunder från norden men också en del jobb på andra platser i världen. Arbetar man som flygtekniker kan man hamna nästan var som helst på vårt jordklot.

Hur lång var din utbildning för att bli flygtekniker?

-Jag gick först en treårig linje på gymnasiet för att bli flygmekaniker. Efter värnplikten gick jag en ettårig utbildning till flygtekniker. Efter teknikerutbildningen behövdes två års praktik och en typkurs (utbildning på ett luftfartyg hos tillverkaren) innan jag kunde få ut mitt certifikat som färdig tekniker.

Jag tror utbildningarna har förändrats en hel del sedan jag gick dem. Hur lång utbildningen är nu vet jag inte. Men det finns ett stort behov av flygtekniker.

”Ett varierande arbete som har både intensiva och lugna arbetsperioder och där möjligheten finns att kunna påverka sin egen utveckling”

Hur ser en vanlig dag ut?

– Det kan skilja sig rätt mycket åt det beror vilken säsong vi har. På vintrarna har vi många stora inspektioner av helikoptrarna, vi försöker få dem under vinterperioden då det ofta är dåligt flygväder och då arbetar vi intensivt med inspektioner från morgon till kväll under några veckors tid.

Annars när vi är ute på den operativa basen så brukar jag börja morgonen med att utföra en daglig inspektion och eventuellt byta ut syrgasflaskor. Sen kan det vara ganska lugnt för min del ett tag mitt på dagen beroende på hur mycket helikoptern flyger.

Vi har alltid löpande inspektions punkter på schemat som ska utföras under dagen. Vi försöker utföra detta så att helikoptrarna hela tiden är luftvärdiga och klara att använda. Vi vill inte ha några avbrott i verksamheten och för mig är det är en del av utmaningen. Oftast passar jag på att utföra dessa mot kvällen när mörkret faller. Om vi vet att det kommer att bli dåligt väder kan man enkelt planera in att utföra fler underhållsåtgärder. I Karlstad har vi oftast en reservhelikopter stående som också behöver utföras service eller reparationer på.

Är det första gången du arbetar inom ambulansverksamhet?

– Ja, och för mig passar det bra att arbeta på ett dygnet runt jobb med beredskap. Det är fördelaktigt för mig att planera med de andra i besättningen hur jag kan lägga upp mitt arbete så att det inte stör beredskapen och verksamheten i övrigt.

Det är klart att ibland är det en utmaning när man mitt i natten felsöker någon utrustning som inte fungerar och man måste lösa problemet. Men allt ska inte vara enkelt. Då skulle jag ha tröttnat.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det är mina kollegor som arbetar här. De är trevliga och proffsiga.
Men också variationen av det arbete vi utför dels det lätta underhållet och felsökningarna på helikoptrarna som är i operativ tjänst samt att vi också gör det tunga underhållet internt.

Det finns alltid nåt nytt att lära sig. Det är också spännande att följa besättningens arbete och se att resultatet av sitt eget arbete bidrar till att hjälpa och rädda människor i nöd.

Varför tycker du att man ska arbeta som flygtekniker vid ambulanshelikoptern i Karlstad?

– Om man vill arbeta i ett bra gäng med duktiga människor från olika yrkesgrupper omkring sig och kunna bidra till att hjälpa människor på det sätt vi gör med ambulanshelikoptern.

Samt att ha ett varierande arbete som har både intensiva och lugna arbetsperioder och där möjligheten finns att kunna påverka sin egen utveckling.

Lediga jobb

Det finns tyvärr inga lediga tjänster