Akutsjukvård på hög höjd

Med hjälp av ambulanshelikoptern och akutläkarbilen utförs avancerad vård utanför sjukhus.

Helikopter som skall lyfta

Ambulanshelikoptern för fler räddade liv landar i terrängen. Den är sjukvårdsutrustad och har plats för en liggande patient. Med den kan vi flyga i en hastighet på 260 kilometer per timme.

Svensk Luftambulans, SLA, ansvarar för den flygoperativa driften inom följande regioners ambulanshelikopterverksamhet:

  • Region Värmland
  • Region Dalarna

Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Norrbotten och Region Västerbotten är medlemmar av SLA.

Här kan du läsa mer om Svensk Luftambulans organisation och verksamhet.

Avancerad vård utanför sjukhus

Med hjälp av ambulanshelikoptern utförs avancerad vård utanför sjukhus. Ett team med läkare och specialistutbildad sjuksköterska kan med hög kompetens snabbt nå personer med livshotande sjukdomar eller skador.

Fler liv kan räddas och patientsäkerheten ökar. Vi kan också transportera patienterna snabbare till sjukhus eller högspecialiserade kliniker.

Läs mer om besättningen.

Rådgivande stöd

Läkaren i teamet är även ett stöd till personal vid vägambulanserna när de behöver råd och beslutsstöd via telefon. Läkarna har också en rådgivande funktion till Sjöfartsverket vid sök efter försvunna personer i kallt vatten.

Den medicinska besättningen bistår också Sjöfartsverkets räddningshelikopter vid olyckor och sjukdomsfall till sjöss.

Egen flygskola

Svensk Luftambulans vidareutbildar sina piloter i en egen flygskola, SLA ATO, på de helikoptermodeller vi flyger, både flygövningar och tekniskt. För att få godkända certifikat görs flygprov för en av Transportstyrelsen utsedd examinator.

Piloterna måste även genomföra kompetenskontroll varje år. Kompetenskontrollen består av en flygdel och en teoretisk del, för att få förnyat/förlängt certifikat.

Egen helikopterverkstad

Svensk Luftambulans har en egen verkstadsorganisation för att kunna genomföra tillsyner och underhåll på de tre H145 helikoptrarna som används i verksamheten. Teknikerna som tillhör organisationen utgår från en bas men har även uppgifter på de andra baserna i Svensk Luftambulans.

Snabbfakta

  • 3 stycken H145 (Airbus Helicopters) med marschfart på 125 knop, motsvarande 231,5 km/h.
  • En av dessa H145 är reservhelikopter för samtliga medlemmar.
  • Helikoptrarna är intensivvårdsutrustade.

Dalarna flyger cirka 700 timmar per år.
Värmland flyger cirka 700 timmar per år.

12 piloter
13 HCM (Hems crew member)
7 flygtekniker
11 administratörer

Läkare och sjuksköterskor är anställda av respektive region.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email