Momentövningar och simuleringar

Övning och träning sker i form av olika praktiska övningsscenarior under ordinarie arbetstid. Praktiska övningar genomförs dessutom under en hel utbildningsdag varje vår där all Svensk Luftambulans medicinska personal deltar.

Övning och träning genomförs dels i form av momentövningar då teamet genomför olika praktiska scenarier utan facilitator. Lokalt utvecklingsansvarig genomför dessutom faciliterad simulering med en frekvens som ger varje medarbetare ungefär två sådana scenarioträningar varje år.

Momentövningar

Momentövningarna sker inom ramen för mikroundervisningen på morgonen och då i form av enkla scenarier med tydliga utbildningsmål inom praktisk procedurträning och övning i samarbete och kommunikation.

Simuleringsövningar

Faciliterade simuleringsövningarna görs via inspel av facilitator mer komplexa, sådana genomförs både under ordinarie arbetstid och på speciella utbildningsdagar. Alla sådana praktiska övningar avslutas med gemensam genomgång och utvärdering av övning och egen insats.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email