Mikroundervisning

Teoretisk och praktisk undervisning under ordinarie arbetstid sker i form av så kallad mikroundervisning. Denna karakteriseras av att respektive ämne ska kunna avhandlas och genomföras inom cirka 15 minuters tid.

Mikroundervisning genomförs på morgonen i samband med morgonmöte och under eftermiddagen. Ämnet väljs utifrån en lista baserad på dagens datum.

Morgonundervisningen är av praktisk karaktär och involverar aktivt all tjänstgörande personal.

Eftermiddagsundervisningen är av teoretisk karaktär och förbereds under dagen av tjänstgörande läkare och genomförs som en kort presentation för övrig personal.

Tjänstgörande läkare signerar på lista när respektive moment är genomfört.

Relaterade dokument

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email