Forskning

Svensk Luftambulans, SLA, driver och utvecklar forskningen på läkarbemannade ambulanshelikoptrar i Sverige. Genom evidensbaserad vård och forskning vill vi förbättra det prehospitala omhändertagande av kritiskt sjuka patienter.

Läkare tar hand om patient i helikopter

SLA har genomfört ett stort antal studier som publicerats i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Forskningen fokuserar på frågor som är kliniskt viktiga för nordisk ambulanshelikoptersjukvård. Exempelvis har traumaomhändertagandet kunnat utvecklas genom SLA-studier på prehospital akutanestesi, intubation, blodtransfusion och medicinteknisk intensivvårdsutrustning.

Samarbete

SLA samarbetar med ledande ambulanshelikopterorganisationer i Norge (Norsk Luftambulans), Finland (FinnHEMS) och Danmark (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning) för att utveckla och vetenskapligt studera prehospital intensivvård av kritisk sjuka och skadade patienter.

Med i europeiskt forskningssamarbete

Genom forskningssamarbete med europeiska ambulanshelikopterorganisationer, EUPHOREA, säkerställer vi att våra forskningsprojekt både är efterfrågade och håller en hög klass.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email