flyg-arkiv - Svensk Luftambulans

Ökad inblandning av biobränsle är möjlig

Det är i dag tekniskt möjligt att flyga med 35 procent inblandning av fossilfritt bränsle, vilket ger en 30-procentig minskning i utsläpp av växthusgaser. Det är en av slutsatserna av projektet Fossilfritt samhällsviktigt flyg 2045, där Svensk Luftambulans har varit delaktig. Biobränsle blir dock 2–3 gånger dyrare jämfört med helt fossilt bränsle, trots att Sverige … Continued