Bakgrund och verksamhetsidé

Landstingen i Dalarna och Värmland bildade under våren 2014 ett gemensamt kommunalförbund för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet.

Helikopter som flyger

Bilden är tagen under en övning utanför Mora.

Viktiga årtal i Svensk Luftambulans historia

  • Landstinget i Värmland startade sin helikopterverksamhet i 2014.
  • Sedan 2015 är Västra Götalandsregionen medlem.
  • Landstinget Dalarna planerar driftstart under 2016.
  • Uppsala Läns Landsting blev medlem 2016.
  • Hösten 2019 blev Region Norrbotten och Region Västerbotten medlemmar i Svensk Luftambulans.

Bedriver högkvalitativ akutsjukvård direkt på skadeplats

Ombord på våra helikoptrar finns erfarna narkosläkare och sjuksköterskor som kan ge akutsjukvård av högsta kvalitet till skadade och sjuka patienter direkt på plats och under transport till rätt vårdnivå. Verksamheten har hög tillgänglighet och kort insatstid för att snabbt kunna vara på plats.

Vi utför också intensivvårdstransporter mellan sjukhus såväl inom som utanför de egna landstingen eller regionerna.

Mer livräddande

Alla olyckor samt den absoluta majoriteten av alla akuta sjukdomstillstånd inträffar utanför sjukhus. Inom traumatologin förekommer begreppet ”golden hour” vilket innebär att livräddande ingrepp bör ske inom den första timmen.

Livräddande ingrepp bör ske inom den första timmen.

Genom en läkarbemannad ambulanshelikopter kan avancerad livräddande behandling ske på skadeplats och under transport direkt till rätt vårdnivå.

Undersökningar visar att läkarbemannad ambulanshelikopter är mer livräddande i förhållande till om man använt vanlig vägambulans. Avgörande faktorer är kompetens och tid. Studier visar på en halverad dödlighet samt väsentligt kortare tid till avancerad vård efter det att läkarbemannad ambulanshelikopter införts.

Ambulanshelikoptrar är kostnadseffektiva

Flera internationella studier och Sveriges kommuner och regioner, SKR, oberoende utredning ”Vård på vingar” visar att ambulanshelikoptrar är kostnadseffektiva. Den samhällsekonomiska nyttan ligger både i att fler människor överlever, men också i att handikapp minskas, rehabiliteringstider kortas och fler personer kan återgå till produktivt arbete.

Trygghet till mer avlägsna platser

Snabba transporter vid långa avstånd ger en ökad möjlighet till jämlik vård. Det ger trygghet till de som bor långt ifrån akutsjukhus.

Högre kompetens finns snabbt tillgänglig.

Det ger även trygghet till de som jobbar inom sjukvården då högre kompetens snabbt finns tillgänglig på skadeplats eller på en sjukinrättning och de skadade eller sjuka kan transporteras till rätt vårdnivå.

Vara en förebild för den nationella ambulanshelikopterverksamheten

Svensk Luftambulans driver inte bara vår egen utveckling utan verkar också för en ökad nationell samordning av ambulanshelikopterverksamheten.

Genom vår utbildningsverksamhet ska vi också aktivt driva och bidra till kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom prehospital ambulanssjukvård.

Säkerheten kommer alltid först

Patienter och anhöriga ska känna sig säkra och trygga och bli väl bemötta av alla verksamhetens företrädare. Vi följer en säkerhetspolicy för att rädda liv utan att riskera liv.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email