Bild på Henric Ceder

Henric Ceder

Titel: Nominated Person Crew Training (Flygoperativ utbildningschef)
Bas: HQ

Hur länge har du arbetat som NP CT i Svensk Luftambulans?

– Jag började min anställning i januari 2017.

Hur trivs du på jobbet?

– Den bästa arbetsplats som finns, enligt mig! Jag får ta mycket ansvar, vara kreativ och får bidra till att SLA ligger i framkant.

Vad gjorde du innan du kom hit?

– Jag har arbetat i sex år som flygplatschef med totalansvaret för flygplatsen i Hagfors och det sista året även parallellt med totalansvaret för Torsby flygplats.

Innan det arbetade jag i tio år som insatsledare med utbildningsansvar inom flygplatsräddningstjänsten i Karlstad. Flyg och flygplatser har varit ett tema under hela mitt yrkesliv.

Vad är kraven för att bli anställd som NP CT och sedan godkänd av Transportstyrelsen?

– SLA har en gedigen rekryteringsprocess där samtliga som är aktuella för anställning testas av flygpsykolog. Sedan genomförs intervju med av SLA utsedda rekryterare.

För min tjänst som NP (Nominated person) behöver också en intervju genomföras med Transportstyrelsens Luftfartsavdelning.
Minimumkraven är fem års dokumenterad erfarenhet från ledande position inom luftfarten.

”Det finns en stark känsla för lagarbete”

Hur ser en vanlig dag ut?

– Jag börjar min arbetsdag vid kl 08.00 och börjar med att skumma igenom mejlen innan vi tar ett gemensamt morgonfika där vi går igenom vad som hänt under det senaste dygnet.

Mina arbetsdagar följer sedan ingen mall, utan det kan vara allt ifrån att förbereda inför simulator-perioder, utföra regelbevakning eller att revidera ”operation manuals”.

Jag arbetar med frihet under ansvar och genomför de uppgifter som vi gemensamt har prioriterat.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det är alla människor jag får träffa och samverka med varje dag; vi har kul på jobbet!

Det finns en stark känsla för lagarbete och att vi alla bidrar till det allt det här handlar om, att få fram den medicinska expertisen till de som behöver den som mest!